Fokkemaat » Hoofdpagina » Welkom!
Fokkemaat: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Fokkemaat

mijn kijk op

'Toekomstbeeld' nekslag voor Markermeer

Onterecht wordt 'het slibprobleem' aangemerkt als de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de waterkwaliteit in het Markermeer. Het ‘Toekomstbeeld Marker-IJmeer’ brengt de verkeerde oplossing…
Een voorkeurstem gaat nooit verloren!

Een voorkeurstem gaat nooit verloren!

Of het nu gaat om kandidaten voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer of het Europees parlement, verreweg de meeste kiezers brengen hun stem uit op de lijsttrekker van een partij. Vaak omdat ze bang zijn…

Het geheim van de lengtegraad ontsluierd

Plaatsbepaling op zee was eeuwenlang een groot probleem, omdat zeelieden niet wisten hoe ze hun positie in lengtegraden moesten meten. Talloze schepen vergingen, andere ver-dwaalden of maakten lange o…

Meridianen, ijkpunten voor tijd- en plaatsbepaling

Reeds aan het begin van onze jaartelling bracht Claudius Ptolemaeus (87-150 n.Chr.) de tot dan toe bekende wereld in kaart met behulp van lengte- en breedtelijnen, uitgedrukt in graden. Deze vormen me…

Hoe de paus de wereld verdeelde tussen Spanje en Portugal

In 1494 deelde paus Alexander VI met het Verdrag van Tordesillas de wereld buiten Europa in tweeën: het oosten van een denkbeeldige lijn was voor Portugal, het westen voor Spanje.
Schrijf mee!